Rehabilitacja

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług fizjoterapeutycznych świadczonych przez Zakład Rehabilitacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Zakład Rehabilitacji czynny jest:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:00 – 19:00;
 • w piątki w godzinach: 7:00 – 20:00 (na czas realizacji Projektu).

Prawo do bezpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach tzw. Patologii Zawodowej (PZ) mają osoby:

 • pracujące;
 • osoby, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy;
 • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową;
 • poszkodowani w wyniku wypadków w pracy lub w drodze do pracy

na podstawie przedłożenia w Zakładzie Rehabilitacji skierowania lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (lekarz specjalista medycyny pracy).

Natomiast osoba, u której zdiagnozowano schorzenie wynikające z wykonywanej pracy posiada skierowanie do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych od lekarza ze specjalnością inną niż medycyna pracy, musi otrzymać dodatkowo akceptację lekarza medycyny pracy.

Wykaz schorzeń o charakterze patologii zawodowej upoważniających do korzystania z bezpłatnych zabiegów:

 • zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych;
 • uszkodzenie łąkotki, mięśni i przyczepów ścięgnistych;
 • martwica kości nadgarstka;
 • zapalenie nadkłykci kości ramiennej;
 • zmęczeniowe złamanie kości;
 • mononeuropatia – uszkodzenie nerwu łokciowego (przy opieraniu się łokci o podłoże – np.: zdobnicy szkła kryształowego, formierze szkła laboratoryjnego, dmuchacze dużych elementów ozdobnych;
 • zespół cieśni nadgarstka (uszkodzenie nerwu pośrodkowego pochodzenia zawodowego w wyniku częstych ruchów zginania i prostowania ręki w stawie nadgarstka, zespół mięśnia nawrotowego u osób, których praca wymaga częstego nawracania przedramienia);
 • uszkodzenie nerwu strzałkowego (praca w pozycji kucznej lub siedzącej);
 • uszkodzenie nerwu piszczelowego, zespół kanału skokowego (u osób, które przy obsłudze urządzeń trzymają stopę w pozycji wymuszonej w nadmiernym zgięciu grzbietowym lub podeszwowym);
 • przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym (guzki śpiewacze, niedowłady strun głosowych, zmiany przerostowe);
 • choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą;
 • zespoły bólowo-przeciążeniowe kręgosłupa oraz zespoły bólowe typu PHS barków związane z wykonywaną pracą (kierowcy, osoby pracujące w wymuszonej pozycji ciała np.: przy komputerze, osoby przenoszące ciężary);
 • wyprysk skórny pochodzenia zawodowego.

Zasady korzystania z fizjoterapii:

 • po obiektach Zakładu prosimy o przemieszczanie się wyłącznie w obuwiu zmiennym;
 • w przypadku zlecenia masażu wodno-wirowego zaleca się korzystanie z własnego ręcznika;
 • w przypadku zlecenia zabiegów z elektroterapii wskazane jest przyniesienie nieużywanych opatrunków gazowych;
 • w przypadku zlecenia zabiegów z lekiem wskazane jest przekazanie fizjoterapeucie zakupiony, we własnym zakresie lek;
 • zaleca się podczas wykonywania ćwiczeń ubranie wygodnego stroju;
 • konieczne jest poinformowanie fizjoterapeutów o odbytych operacjach ortopedycznych oraz posiadaniu implantowanych urządzeń elektronicznych (rozrusznik serca);
 • zabiegi masażu suchego realizowane są w seriach, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny pracy lub w ramach trwającego projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Każda seria zawiera 10 zabiegów  i wykonywana jest w trakcie dwóch następujących po sobie tygodni, począwszy od poniedziałku pierwszego tygodnia do piątku tygodnia drugiego, codziennie w dni robocze o stałej godzinie.

Powyższe zasady wynikają ze specyfiki pracy Zakładu Rehabilitacji, który działa w systemie dwuzmianowym, gdzie fizjoterapeuci jednotygodniowym, natomiast masażyści dwutygodniowym. Dzięki temu cała seria masaży odbywa się o tej samej porze, i jest wykonywana przez tego samego masażystę, co pozwala na zaplanowanie i przeprowadzenie indywidualnej strategii całej serii masaży  i znacząco poprawia jej skuteczność. Niestety, zmianowy system pracy wymusza „sztywny” harmonogram zabiegów i konieczność rozpoczynania serii masaży  w poniedziałek, a zakończenia w piątek.

 • Każdą trwającą powyżej 3 (trzech) dni nieobecność prosimy zgłaszać (wraz z uzasadnieniem) fizjoterapeutom. Po przerwie trwającej powyżej dwóch tygodni – niewykorzystane zabiegi nie będą wykonane.
 • Osobom, którym nie przysługują bezpłatne świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach tzw. Patologii Zawodowej (PZ) informujemy o możliwości odpłatnego skorzystania z usług – po wcześniejszym uiszczeniu opłaty (wg. zamieszczonego w załączniku cennika) oraz przedłożeniu skierowania od lekarza.

Bardzo ważne:

Warunkiem uzyskania trwałej lub istotnej poprawy stanu zdrowia pacjenta jest ustalenie przez lekarza przyczyny lub przyczyn patologicznych uciążliwości, zaplanowanie i wdrożenie właściwych zaleceń profilaktycznych, a jednocześnie przeprowadzenie przez fizjoterapeutę odpowiedniego toku rehabilitacji z naciskiem na aktywną współpracę pacjenta.

Pacjent musi wziąć pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i dobre samopoczucie, DLATEGO: WSKAZANE JEST SYSTEMATYCZNE KORZYSTANIE Z ZALECONYCH ZABIEGÓW I ĆWICZEŃ.

Aktualizacja informacji: 1 grudnia 2020 r.

Do pobrania: