Rehabilitacja

Zapraszamy Państwa serdecznie do korzystania z usług rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Do dyspozycji Państwa stawiamy specjalistyczny sprzęt, najnowszej generacji urządzenia, w pełni wyposażone sale zabiegowe i gabinety rehabilitacji, kameralny nastrój a przede wszystkim naszą wiedzę i umiejętności z dziedziny rehabilitacji, terapii ruchowej i zdrowego stylu życia. Proponując szeroką gamę usług rehabilitacyjnych kierujemy się wieloletnim doświadczeniem, które nakazuje każdego z naszych Pacjentów traktować indywidualnie.
W 2010 r. nasz Zakład Rehabilitacji został wyposażony w kolejne aparaty poszerzające zakres naszych usług rehabilitacyjnych: wysoką wirówkę do wodnego masażu wirowego kończyn dolnych, system terapii uciskowej kończyn Lymphatron – do pneumatycznego, wielokomorowego wspomagania drenażu żylnego lub limfatycznego.
W ofercie mamy także aplikacje Kinesiologytaping – dostępne w ramach patologii zawodowej lub odpłatnie. Jest to forma wspomagania leczenia pourazowych lub przeciążeniowych uszkodzeń układu ruchu (bardzo popularna w medycynie sportowej).

UWAGA:

Od 1 stycznia 2019 r. do końca roku 2020 WOMP w Zielonej Górze realizuje Projekt rehabilitacyjny finansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy”

… więcej tutaj

UWAGA:
od 1 września 2014 r. nasz zakład rehabilitacji działa w godzinach 7:00 – 19:00

ZASADY KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH W WOMP W ZIELONEJ GÓRZE

I. Korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych
Zachęcamy Osoby, którym nie przysługują bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne w ramach patologii zawodowej do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnie.
Cennik zabiegów znajduje się poniżej.

II. Wszystkim pacjentom przypominamy – prawo do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w ramach patologii zawodowej mają osoby:

 • pracujące (dowód aktualnego zatrudnienia),
 • osoby, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy,
 • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową,
 • poszkodowani w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy, pod warunkiem przedłożenia protokołu powypadkowego.

Osoby spełniające powyższe warunki mają możliwość otrzymania skierowania uprawniającego do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych od lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (lekarz specjalista medycyny pracy).
Osoby posiadające skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne od lekarzy ze specjalnością inną niż medycyna pracy, u których zdiagnozowano schorzenie wynikające z wykonywanej pracy, muszą potwierdzić potrzebę rehabilitacji u lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę medyczną nad pracownikiem.
WOMP zastrzega prawo do weryfikacji skierowań przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w WOMP w Zielonej Górze.

Wymagane dane karty zabiegowej:

 • ilość i rodzaj zabiegów,
 • informacje potwierdzająca zatrudnienie,
 • wykonywany zawód,
 • rodzaj schorzenia uprawniającego do korzystania z zabiegów w ramach patologii zawodowej z adnotacją „PZ”.

III. Przygotowanie do zabiegów rehabilitacyjnych
Pacjent korzystający z zabiegów rehabilitacyjnych zobowiązany jest do posiadania:

 • ręcznika,
 • obuwia zmiennego,
 • odpowiedniego leku wypisanego przez lekarza kierującego, w przypadku zabiegów lekowych.

Do pobrania: