Projekt rehabilitacyjny WOMP 2021-2023

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
informuje o zakończonym Projekcie

„Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.06.07.00-08-0008/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, OŚ PRIORYTETOWA 6-Regionalny Rynek Pracy, DZIAŁANIE 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy”.

Program w ostatniej edycji został zakończony w maju 2023 r.
(realizowany był przez WOMP w Zielonej Górze w okresie od 01.06.2021 r. do 30.05.2023 r.).

Celem Projektu było przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Programu rehabilitacji medycznej dla osób z terenu województwa lubuskiego (w czasie trwania Projektu, w latach 2021-2023).

 

Kontakt / Informacja / Rejestracja:
Zakład Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze
ul. Dąbrówki 15 c, 65-096 Zielona Góra
tel. 68 328 48 08, 68 328 48 09

 

Aktualizacja 01 czerwca 2023r.