Działalność WOMP

WOMP w Zielonej Górze świadczy kompleksowe usługi z zakresu orzecznictwa lekarskiego do celów określonych w:

 1. Kodeksie Pracy i Ustawie o służbie medycyny pracy oraz przepisach powiązanych:
 • badania profilaktyczne pracowników * (uwzględniając szerokie spektrum narażeń zawodowych), w tym osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące;
 • badania osób wykonujących prace na morzu (na podst.
  ustawy o pracy na morskich statkach handlowych) lub w warunkach tropikalnych;
 • badania osób wykonujących prace podwodne (na podst. ustawy o wykonywaniu prac podwodnych);
 • badania kandydatów na studia i studentów oraz koordynacja badań uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w trakcie nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

2. Badania do celów określonych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach – badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Badania do celów określonych w ustawie o kierujących pojazdami oraz w ustawie o transporcie drogowym – badania lekarskie i psychologiczne kierowców ** do prawa jazdy oraz do świadectwa kwalifikacji zawodowej, badania instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów.

4. Badania lekarskie i psychologiczne do pozwolenia na broń.

5. Badanie kwalifikowanych pracowników ochrony mienia i zabezpieczenia technicznego.

6. Badania lekarskie określone w innych przepisach (np. badania kandydatów na sędziów, orzekanie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycieli…).

7. Badania do ww celów w trybie odwoławczym – względem orzeczeń wystawionych w podległych terytorialnie podstawowych jednostkach medycyny pracy.

* tylko w stosunku do pracowników firm objętych opieką WOMP, na podstawie ważnej umowy z zakładem pracy na sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami
** dotyczy zarówno kandydatów lub osób przedłużających prawo jazdy, jak i osób badanych w trybie kontrolnym – po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie, osób kierowanych z powodu zastrzeżeń co do stanu zdrowia, a także osób starających się o odzyskanie prawa jazdy po wcześniejszym orzeczeniu stwierdzającym istnienie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Ponadto WOMP w Zielonej Górze prowadzi:

 • Działalność orzeczniczą w przypadkach podejrzeń chorób zawodowych.
 • Rehabilitację leczniczą schorzeń powiązanych przyczynowo z warunkami pracy (tzw. patologii zawodowych).
 • Promocję zdrowia w miejscu pracy.
 • Szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie medycyny pracy.
 • Nadzór nad działalnością podległych terytorialnie podstawowych jednostek medycyny pracy (południowe powiaty Województwa Lubuskiego).