O nas

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w Zielonej Górze powstał 1 grudnia 1997r. z przekształcenia Przemysłowego Specjalistycznego ZOZ w Zielonej Górze.
Zmiana ta wynikała przede wszystkim z wejścia w życie Ustawy o służbie medycyny pracy – smp (tj.Dz.U z 2004 Nr 125, poz.1317).

Ustawa ta zmieniła znacząco priorytety jakim służy smp w Polsce – ugruntowała jej profilaktyczny charakter, oddzielając od działalności leczniczej (poza rehabilitacją zawodową). Nowo powstałe WOMP-y otrzymały jednocześnie ściśle zdefiniowane zadania do wypełnienia.
WOMP w Zielonej Górze kontynuuje wieloletnie tradycje w opiece profilaktycznej nad pracującymi a jednocześnie rozwija nowe formy działań prewencyjnych i prozdrowotnych w miejscu pracy (m.in. promocja zdrowia w miejscu pracy).
Na stronie tej chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę oraz efekty naszej dotychczasowej pracy.

Zobacz też:

Stara strona internetowa WOMP