PTMP

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w Zielonej Górze jest oddziałem ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, które skupia lekarzy medycyny pracy oraz osoby innych specjalności zainteresowane rozwojem w Polsce opieki zdrowotnej dla ludzi pracujących.
Oddział zielonogórski PTMP ściśle współdziała z WOMP w Zielonej Górze w zakresie organizacji spotkań szkoleniowych i naukowych dla lekarzy medycyny pracy. Na spotkaniach tych przedstawiane są problemy nowoczesnej medycyny przemysłowej w formie referatów, doniesień z sympozjów i zjazdów naukowych. Omawiane są także aktualności prawne odnoszące się do opieki profilaktycznej nad ludźmi pracującymi oraz sprawy bieżące dotyczące regionu zielonogórskiego oraz ogólnopolskich problemów medycyny pracy.
Bieżące informacje związane z aktywnością Towarzystwa, w tym Oddziału w Zielonej Górze, a także z podejmowanymi działaniami w skali kraju oraz aktualnymi wytycznymi dostępne są na stronie głównej PTMP:

Grafika ze strony głównej PTMP z odnośnikiem

UWAGA!
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP od dnia 1 stycznia 2018r. składka członkowska wynosi 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.