PTMP

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w Zielonej Górze jest oddziałem ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, które skupia lekarzy medycyny pracy oraz osoby innych specjalności zainteresowane rozwojem w Polsce opieki zdrowotnej dla ludzi pracujących.
Oddział zielonogórski PTMP ściśle współdziała z WOMP w Zielonej Górze w zakresie organizacji spotkań szkoleniowych i naukowych dla lekarzy medycyny pracy. Na spotkaniach tych przedstawiane są problemy nowoczesnej medycyny przemysłowej w formie referatów, doniesień z sympozjów i zjazdów naukowych. Omawiane są także aktualności prawne odnoszące się do opieki profilaktycznej nad ludźmi pracującymi oraz sprawy bieżące dotyczące regionu zielonogórskiego oraz ogólnopolskich problemów medycyny pracy.
Bieżące informacje związane z aktywnością Towarzystwa i podejmowanymi działaniami w skali kraju dostępne są na stronie głównej PTMP:

Grafika ze strony głównej PTMP z odnośnikiem

Władze Oddziału
Obecne władze zielonogórskiego Oddziału PTMP (wybrane 30 marca 2017 r.) tworzą:

  • Przewodniczący Oddziału – lek. med. Roman Pilecki,
  • Zastępca Przewodniczącego Oddziału – dr n. med. Tomasz Gajewski,
  • Skarbnik – lek. med. Joanna Pilarczyk,
  • Sekretarz – lek. med. Maciej Ryngier,
  • Członkowie Zarządu – lek. med. Bożenna Telec, lek. med. Agnieszka Komarnicka-Plewa, lek.med. Igor Bołdakow,
  • Komisja Rewizyjna – lek. med. Grażyna Stawska (przewodnicząca), lek. med. Bronisław Filip i lek. med. Roman Kaczmarek.

Delegatem Oddziału na Zjazd Krajowy w maju 2017 r. został wybrany dr n. med. Tomasz Gajewski. W trakcie XIII Krajowego Zjazdu PTMP w Józefowie pod Warszawą (19.05.2017 r.) dr Tomasz Gajewski został wybrany członkiem Zarządu Głównego PTMP. Gratulujemy!

W dniu 7 czerwca 2018r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Walny Oddziału PTMP w Zielonej Górze. Zjazd zwołany jest w związku z rezygnacją doktora Jana Burgera z funkcji Skarbnika. Wybory odbyły się przy quorum. Na funkcję skarbnika oddziału jednogłośnie została wybrana dr Joanna Pilarczyk (Poradnia Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze).

Spotkania szkoleniowe
Informacje o spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Oddział PTMP w Zielonej Górze będą publikowane na stronie głównej PTMP.
Szczegóły dotyczące szkoleń współorganizowanych wraz z WOMP w Zielonej Górze będą dostępne na stronie WOMP.
Za udział w posiedzeniach szkoleniowych przyznawane będą punkty edukacyjne zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) oraz § 3 ust.5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1923)

UWAGA!
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP od dnia 1 stycznia 2018r. składka członkowska wynosi 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.

Kontakt z nami
adres (dane adresowe odpowiadają lokalizacji WOMP w Zielonej Górze) :
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy – Oddział w Zielonej Górze
65-096 Zielona Góra, ul. Dąbrówki 15c

telefon: 68-328 48 12 (Przewodniczący Oddziału), lub 68-328 48 16 (Sekretarz Oddziału)

fax: 68-328 48 04

e-mail : mryng@poczta.onet.pl (Sekretarz Oddziału)

Konto bankowe Oddziału:
Lukas Bank SA, Nr 63 1940 1076 3051 2591 0000 0000