PTMP

Najbliższe szkolenie Oddziału PTMP w Zielonej Górze 20 lipca 2023 – zgodnie z informacjami:

https://ptmp.org.pl/wydarzenie/szkolenie-o-w-zielonej-gorze-2/

Wskazówki dojazdu do Winnego Dworku:

http://www.womp.zgora.pl/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Szkolenie-20-07-2023-wskazówki-dojazdu.pdf


Bieżące informacje związane z aktywnością Towarzystwa, w tym Oddziału w Zielonej Górze, a także z podejmowanymi działaniami w skali kraju oraz aktualnymi wytycznymi dostępne są na stronie głównej PTMP:

Grafika ze strony głównej PTMP z linkiem

UWAGA!
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z 17.11.2022 r., wysokość rocznej składki
od 1.01.2023r. wynosi 150 zł dla wszystkich członków.

UWAGA!!!
Z dniem 27.09.2019. uruchomione zostało nowe konto bankowe Oddziału PTMP w Zielonej Górze. Wszelkie płatności prosimy od tej pory kierować na konto o numerze:

95 1140 2004 0000 3802 7841 1638
(mBank – PTMP Oddział w Zielonej Górze)

W tytule przelewu należy wpisać kogo dotyczy składka i za jaki okres okres dokonywana jest wpłata, np. : „Składka członkowska za 2023 r. – Adam Słodowy”.