PTMP

13.12.2022 r. odbyło się szkolenie online organizowane przez IMP i Oddział PTMP w Łodzi.
W planach są kolejne szkolenia w trybie on-line.
Więcej na stronie PTMP


Bieżące informacje związane z aktywnością Towarzystwa, w tym Oddziału w Zielonej Górze, a także z podejmowanymi działaniami w skali kraju oraz aktualnymi wytycznymi dostępne są na stronie głównej PTMP:

Grafika ze strony głównej PTMP z linkiem

UWAGA!
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z 17.11.2022 r., wysokość rocznej składki
od 1.01.2023r. wynosi 150 zł dla wszystkich członków.

UWAGA!!!
Z dniem 27.09.2019. uruchomione zostało nowe konto bankowe Oddziału PTMP w Zielonej Górze. Wszelkie płatności prosimy od tej pory kierować na konto o numerze:

95 1140 2004 0000 3802 7841 1638
(mBank – PTMP Oddział w Zielonej Górze)

W tytule przelewu należy wpisać kogo dotyczy składka i za jaki okres okres dokonywana jest wpłata, np. : „Składka członkowska za 2023 r. – Adam Słodowy”.