Jesteś tutaj:

Szkolenia

W dniu 9 listopada 2023 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze podbyło się szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy zorganizowane przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Zielonej Górze  oraz Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Pracy Tomasza Gajewskiego.
Omówiono aktualności w medycynie pracy oraz wybrane tematy poruszone na ostatnich Łódzkich Dni Medycyny Pracy.
 1. Sprawozdanie z Łódzkich Dni Medycyny Pracy „Medycyna Pracy w świecie po pandemii – teoria i praktyka” Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski
 2. „Praca zdalna w myśl zmiany kodeksu pracy” Z-ca Kierownika Poradni Medycyny Pracy lek. med. Maciej Ryngier
 3. „Zespół przewlekłego zmęczenia pracowników” Z-ca Kierownika Poradni Medycyny Pracy lek. med. Maciej Ryngier
 4. „Przewlekłe zatrucie ołowiem u pracownika strzelnicy – Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobie zawodowej” Z-ca Kierownika Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. med. Joanna Pilarczyk
 5. „Drażniące, toksyczne i kancerogenne działanie ksenobiotyków na skórę” Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. med. Agnieszka Komarnicka
 6. Dyskusja i aktualności, m.in. informacje o systemie SORGA o
 7. Zmiany w rozporządzeniu w spr. BHP przy pracy przy monitorach ekranowych.

 


27 kwietnia 2022 r. odbyło się zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w Zielonej Górze oraz Konsultanta Wojewódzkiego ds Medycyny Pracy  szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy (w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze).

Program szkolenia obejmował:

 1. Szczepienia dla dorosłych” Menadżer GSK Maciej Harasym
 2. „Ból kolana – dlaczego i co dalej” Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Marta Kubacka
 3. Choroba COVID-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2 pierwszy przypadek stwierdzenia choroby zawodowej na terenie WOMP Zielona Góra” z-ca Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. med. Joanna Pilarczyk
 4. „Aktualności w medycynie pracy – projekt rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zmiany dotyczące aktualizacji wpisów w rejestrze lekarzy uprawnionych do badań kierowców”
  Kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP Zielona Góra – lek. med. Roman Pilecki,
  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski .

Udział w szkoleniu był bezpłatny. Firma GSK zapewniła poczęstunek.

———————————————————————————–

3 listopada 2021 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze odbyło się zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy.

Program szkolenia obejmował:

 1. „Szczepienia dla dorosłych” Menadżer GSK Maciej Harasym
 2. „Wyzwania medycyny pracy w dobie pandemii – doniesienia z Łódzkich dni medycyny pracy Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. Joanna Pilarczyk,
  Konsultant Wojewódzki ds Medycyny Pracy dr n.med. Tomasz Gajewski
 3. „Wywiad na potrzeby badań profilaktycznych i chorób zawodowych. Badanie neurologiczne”. Lek. med. Małgorzata Ratayska-Karasińska
 4. „Aktualności w medycynie pracy – Raportowanie zdarzeń medycznych na platformę P1”. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki, Specjalista w ochronie zdrowia pracujących Wioletta Dolczewska

Temat „Ból kolana – dlaczego i co dalej” (Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Marta Kubacka) został przeniesiony na kolejny termin.

———————————————————————————–

07 lipca 2021. o godz. 11.30 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze odbyło się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Zielonej Górze szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy. Program szkolenia obejmował:

1. Zmiany dotyczące zakresu i częstotliwości wykonywania badań profilaktycznych, których nowy kształt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski

2. Zasady przeprowadzania badań laryngologicznych dla poradni medycyny pracy w myśl nowych przepisów. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki

3. „Bolesny bark- jako wypadkowe przeciążenie górnego odcinka kręgosłupa”
Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Anna Popecka, mgr fizjoterapii Jerzy Lechowicz

———————————————————————————–

W dniu 17.12.2020. Konsultant Wojewódzki ds Medycyny Pracy dr n.med. Tomasz Gajewski, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Zielonej Górze  i w Gorzowie Wlkp., we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddziałem w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. zorganizowały szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, które przeprowadzone zostało w formie on-line, na platformie Zoom.

Tematy:

 1. zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Zmiany wchodzą w życie 16. grudnia 2020 r.
 2. wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (obowiązujące od 1. stycznia 2021).
 3. bieżące pytania i odpowiedzi (możliwość zadawania na czacie)

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne dla lekarzy (3 punkty,  na podstawie postanowienia Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 17.12.2020 r. ).

———————————————————————————–

Poprzednie szkolenia:

 

Do góry