Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze organizuje we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddziałem w Zielonej Górze szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, a także dla psychologów medycyny pracy i transportu.

Ostatnie szkolenia: