Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze organizuje we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddziałem w Zielonej Górze szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, a także dla psychologów medycyny pracy i transportu.

04.11.2019.
Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki medycyny pracy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się w czwartek 21.11.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71.
Program szkolenia:

  1. „Szczepienia dla dorosłych” Menadżer GSK Maciej Harasym
  2. „Sprawozdanie z Dni Medycyny Pracy ” – Rozpowszechnienie, bariery i wyzwania w chorobach zawodowych” Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. Agnieszka Komarnicka
  3. „Defibrylatory i Stymulatory w praktyce lekarza medycyny pracy” lek. med. Joanna Pilarczyk
  4. „Medycyna pracy a rehabilitacja i co dalej?” Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Jerzy Lechowicz
  5. „Aktualności w medycynie pracy. Zmiany w przepisach dotyczących badań kierowców”. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Pracy dr n. med. Tomasz Gajewski

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Firma GSK zapewnia poczęstunek.
Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać na adres: sekretariat@womp.zgora.pl lub telefoniczne pod nr tel. 068 328 48 00 do dnia 15 listopada 2019 r.

Poprzednie szkolenia: