Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze organizuje we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddziałem w Zielonej Górze szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, a także dla psychologów medycyny pracy i transportu.

12.03.2020.
UWAGA !!!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się CoVID-19 w kraju, WOMP i O. PTMP w Zielonej Górze ODWOŁUJĄ szkolenie zaplanowane na 26.03.2020.

03.03.2020.
Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki medycyny pracy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się w czwartek 26 marca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71.
Program szkolenia:

  1. „Zespół bolesnego barku” lek. med. Paweł Skotarczak specjalista ortopeda Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  2. „Bolesny bark – jako wypadkowe przeciążenie górnego odcinka kręgosłupa” Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Anna Popecka, mgr fizjoterapii Jerzy Lechowicz
  3. „Szczepienia dla dorosłych” Menadżer GSK Maciej Harasym
  4. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobie zawodowej” Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. Joanna Pilarczyk
  5. „Badania profilaktyczne – opis przypadku”. Z-ca Kierownika Poradni Medycyny Pracy – lek. med. Maciej Ryngier
  6. „Aktualności w medycynie pracy – zmiany w ustawie o kierujących pojazdami”. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Firma GSK zapewnia poczęstunek.
Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać na adres: sekretariat@womp.zgora.pl lub telefoniczne pod nr tel. 068 328 48 00 do dnia 19 marca 2020 r.

UWAGA!:
Za udział w posiedzeniu przyznane będą punkty edukacyjne zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) oraz § 3 ust.5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1923)

Poprzednie szkolenia: