Jesteś tutaj:

Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zapraszają lekarzy medycyny pracy i pielęgniarki na szkolenie PTMP w Zielonej Górze, które odbędzie się w środę 3 listopada 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71.

Program szkolenia:

 1. „Szczepienia dla dorosłych” Menadżer GSK Maciej Harasym
 2. „Wyzwania medycyny pracy w dobie pandemii – doniesienia z Łódzkich dni medycyny pracy Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. Joanna Pilarczyk,
  Konsultant Wojewódzki ds Medycyny Pracy dr n.med. Tomasz Gajewski
 3.  „Wywiad na potrzeby badań profilaktycznych i chorób zawodowych. Badanie neurologiczne”. Lek. med. Małgorzata Ratayska-Karasińska
 4.  „Aktualności w medycynie pracy – Raportowanie zdarzeń medycznych na platformę P1”. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki, Specjalista w ochronie zdrowia pracujących Wioletta Dolczewska
 5.  „Ból kolana – dlaczego i co dalej” Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Marta Kubacka

 

Poczęstunek

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Firma GSK zapewnia poczęstunek.

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać na adres sekretariat@womp.zgora.pl lub telefoniczne pod nr tel. 068 328 48 00 do dnia 25 października 2021 r.

 

UWAGA!:

 1. Za udział w posiedzeniu przyznane będą punkty edukacyjne zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) oraz § 3 ust.5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 200 4 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1923).
 2. Skarbnik zielonogórskiego oddziału PTMP przypomina o uregulowaniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP składka od dnia 1.01.2018r. wynosić 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.

———————————————————————————–

07 lipca 2021. o godz. 11.30 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze odbyło się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Zielonej Górze szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy. Program szkolenia obejmował:

1. Zmiany dotyczące zakresu i częstotliwości wykonywania badań profilaktycznych, których nowy kształt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski

2. Zasady przeprowadzania badań laryngologicznych dla poradni medycyny pracy w myśl nowych przepisów. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki

3. „Bolesny bark- jako wypadkowe przeciążenie górnego odcinka kręgosłupa”
Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Anna Popecka, mgr fizjoterapii Jerzy Lechowicz

———————————————————————————–

W dniu 17.12.2020. Konsultant Wojewódzki ds Medycyny Pracy dr n.med. Tomasz Gajewski, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Zielonej Górze  i w Gorzowie Wlkp., we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddziałem w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. zorganizowały szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, które przeprowadzone zostało w formie on-line, na platformie Zoom.

Tematy:

 1. zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Zmiany wchodzą w życie 16. grudnia 2020 r.
 2. wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (obowiązujące od 1. stycznia 2021).
 3. bieżące pytania i odpowiedzi (możliwość zadawania na czacie)

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne dla lekarzy (3 punkty,  na podstawie postanowienia Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 17.12.2020 r. ).

———————————————————————————–

Poprzednie szkolenia:

 

Do góry