Szkolenia

07 lipca 2021. o godz. 11.30 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze odbyło się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Zielonej Górze szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy. Program szkolenia obejmował:

1. Zmiany dotyczące zakresu i częstotliwości wykonywania badań profilaktycznych, których nowy kształt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski

2. Zasady przeprowadzania badań laryngologicznych dla poradni medycyny pracy w myśl nowych przepisów. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki

3. „Bolesny bark- jako wypadkowe przeciążenie górnego odcinka kręgosłupa”
Kierownik zakładu rehabilitacji mgr fizjoterapii Elżbieta Smykał, mgr fizjoterapii Joanna Soczek, mgr fizjoterapii Anna Popecka, mgr fizjoterapii Jerzy Lechowicz

———————————————————————————–

W dniu 17.12.2020. Konsultant Wojewódzki ds Medycyny Pracy dr n.med. Tomasz Gajewski, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Zielonej Górze  i w Gorzowie Wlkp., we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy Oddziałem w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. zorganizowały szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, które przeprowadzone zostało w formie on-line, na platformie Zoom.

Tematy:

  1. zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Zmiany wchodzą w życie 16. grudnia 2020 r.
  2. wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (obowiązujące od 1. stycznia 2021).
  3. bieżące pytania i odpowiedzi (możliwość zadawania na czacie)

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne dla lekarzy (3 punkty,  na podstawie postanowienia Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 17.12.2020 r. ).

———————————————————————————–

Poprzednie szkolenia: