Skargi i wnioski

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przyjmuje i rozpatruje złożone skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1. Pisemnie na adres:
Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy
ul. Dąbrówki 15 c
65-096 Zielona Góra

sekretariat@womp.zgora.pl

2. Osobiście od poniedziałku do piątku w sekretariacie WOMP, w godzinach od 8:00 do 14:00.