Kontakt

Adres:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
65-096 Zielona Góra , ul. Dąbrówki 15c

Sekretariat:
Tel. 68 – 328 48 00 Fax 68 – 328 48 04

Rejestracja centralna:
Tel. 68 – 328 48 20, 68 – 328 48 30

Rehabilitacja:
Tel. 68 – 328 48 08, 68 – 328 48 09

Pozostałe telefony (68-328 4 . . . ):

Sekretariat / Fax

800 / 804

Dyrektor – dr Bożenna Telec

801

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych
mgr inż. Hanna Oblińska 

802

Główna Księgowa – inż. Barbara Majzner

803

Księgowość

805

Kadry

806

Zaopatrzenie

807

Rehabilitacja – pokój socjalny

808

Rehabilitacja – rejestracja

809

Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych

810

Kierownik Poradni Medycyny Pracy
dr n.med. Tomasz Gajewski

811

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Roman Pilecki

812

Dział Organizacji i Nadzoru – instruktorki

813

Poradnia Okulistyczna

814

Gabinet Medycyny Pracy (pok.6)- I piętro
dr Elżbieta Szajner

815

Gabinet Medycyny Pracy (pok.3) – I piętro
dr Maciej Ryngier

816

Kasa II piętro

818

Rejestracja Centralna – parter

820

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna
Kierownik – dr Henryka Piestrzyńska

821

Gabinet Konsultacyjny (pok.12) – II piętro

822

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych
(pok.11) – dr Agnieszka Komarnicka-Plewa

823

Poradnia Dermatologiczna

824

Laboratorium
Kierownik – mgr Dorota Kania-Kaniowska

825

Pracownia Psychologiczna
Kierownik – mgr Natasza Bobowska 

828

Adresy E-mail:

Dyrektor Bożenna Telec – Sekretariat

sekretariat@womp.zgora.pl

Administracja

administracja@womp.zgora.pl 

Główna Księgowa

glksieg@womp.zgora.pl

Rehabilitacja

rehab@womp.zgora.pl

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń

org@womp.zgora.pl

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna

laryng@womp.zgora.pl

Poradnia Medycyny Pracy

pchz@womp.zgora.pl

Poradnia Dermatologiczna

derm@womp.zgora.pl

Laboratorium

lab@womp.zgora.pl

Administrator sieci komputerowej

admin@womp.zgora.pl