Kontakt

Adres:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
65-096 Zielona Góra , ul. Dąbrówki 15c

Sekretariat:
Tel. 68 – 328 48 00,     Fax 68 – 328 48 04,       e-mail: sekretariat@womp.zgora.pl

Rejestracja centralna:
Tel. 68 – 328 48 20

Rehabilitacja:
Tel. 68 – 328 48 08, 68 – 328 48 09

Pozostałe telefony (68-328 4 . . . ):

Sekretariat / Fax

 

800 / 804

Dyrektor – dr Bożenna Telec

 

801

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych
mgr inż. Hanna Oblińska 

 

802

Główna Księgowa – mgr inż. Wioletta Alencynowicz

 

803

Księgowość

 

805

Kadry

 

806

Zaopatrzenie

 

807

Zakład Rehabilitacji – Rejestracja 1
(pokój socjalny)

 

808

Zakład Rehabilitacji – Rejestracja 2

 

809

Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych

 

810

Kierownik Poradni Medycyny Pracy
dr n.med. Tomasz Gajewski

 

811

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Roman Pilecki

 

812

Gabinet Medycyny Pracy (pok.7) – I piętro
dr Marta Sapa

 

813

Poradnia Okulistyczna
Kierownik – dr Jolanta Jeziorska – Pilecka

 

814

Gabinet Medycyny Pracy (pok.6) – I piętro
dr Elżbieta Szajner

 

815

Gabinet Medycyny Pracy (pok.3) – I piętro
Z-ca Kierownika PMP, dr Maciej Ryngier

 

816

Gabinet konsultacyjny II piętro

 

818

Rejestracja Centralna (kasa) – parter

 

820

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna
Kierownik – dr Henryka Piestrzyńska

 

821

Dział Organizacji i Nadzoru  (pok.12) – II piętro
Przełożona pielęgniarek mgr Wioletta Dolczewska

 

822

Poradnia Chorób Zawodowych (pok. 11)
 Kierownik – dr Agnieszka Komarnicka-Plewa

 

823

Gabinet konsultacyjny II piętro (pok. 15)  
(poradnia dermatologiczna)

 

824

Laboratorium
Kierownik – mgr Dorota Kania-Kaniowska

 

825

Zakład Rehabilitacji 
Kierownik Zakładu – mgr Marta Kubacka

 

826

Informatyk, Administrator Ochrony Danych Osobowych
inż. Piotr Cerbiński 

 

827

Pracownia Psychologiczna
Kierownik – mgr Natasza Bobowska 

 

828

Adresy E-mail:

Dyrektor Bożenna Telec – Sekretariat

  sekretariat@womp.zgora.pl

Administracja

  administracja@womp.zgora.pl 

Główna Księgowa

  glksieg@womp.zgora.pl

Rehabilitacja

  rehab@womp.zgora.pl

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń

  org@womp.zgora.pl

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna

  laryng@womp.zgora.pl

Poradnia Medycyny Pracy

  pchz@womp.zgora.pl

Poradnia Dermatologiczna

  derm@womp.zgora.pl

Laboratorium

  lab@womp.zgora.pl

Administrator sieci komputerowej

  admin@womp.zgora.pl