Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców

Z dniem 6 grudnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2022, poz. 2503).

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi do badań.

UWAGA!

Zmianie uległy m.in. wzory wydawanych orzeczeń lekarskich oraz oświadczenie kierowcy.