Informacja z Urzędu Morskiego w Gdyni w spr. wzoru świadectwa morskiego

W załączeniu udostępniamy informację przesłaną przez Urząd Morski w Gdyni dotyczącą obowiązującego wzoru międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza.

Zwraca się szczególną uwagę na integralność całego dokumentu w sytuacji, gdy podpis lekarza i/lub osoby pracującej na morzu składany jest na drugiej stronie certyfikatu. Zalecany jest wówczas wydruk obustronny na jednej kartce, lub korzystanie ze wzoru, który zawiera miejsce na podpisy na pierwszej stronie dokumentu (zwór załączony do pisma).

Pismo Urzędu Morskiego w Gdyni z 4 maja 2023 r.