Informacje dot. badań uczniów w 2022 r.

WOMP w Zielonej Górze informuje, iż zakończony został konkurs ofert na przeprowadzanie w 2022 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz.1651) z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

W załączeniu podajemy wzór umowy pomiędzy szkołą a jednostką medycyny pracy oraz wykaz jednostek medycyny pracy, które zawarły z WOMP stosowną umowę (refundacja kosztów badań).

Do pobrania:

  1. Wykaz jednostek medycyny pracy
  2. Wzór umowy pomiędzy jednostką medycyny pracy a szkołą

 

Uwaga !

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie:

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-lko-rekrutacja-2022-23.pdf

badania uczniów  przeprowadzane będą po zakończeniu rekrutacji do szkół.