Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za 2021 r.

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przypomina o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych za rok 2021:

  • w przypadku podmiotów leczniczych i NZOZ: MZ-35A i MZ-35B,
  • w przypadku indywidualnych praktyk lekarskich: MZ-35A.

Uprzejmie informujemy, ze sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej w terminie do
25 lutego
2022 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) po wcześniejszym zalogowaniu się poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującej się na stronie :

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Proszę o terminowe sporządzenie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwe wprowadzenie danych statystycznych do systemu.