Jesteś tutaj:

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za 2021 r.

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przypomina o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych za rok 2021:

  • w przypadku podmiotów leczniczych i NZOZ: MZ-35A i MZ-35B,
  • w przypadku indywidualnych praktyk lekarskich: MZ-35A.

Uprzejmie informujemy, ze sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej w terminie do
25 lutego
2022 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) po wcześniejszym zalogowaniu się poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującej się na stronie :

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Proszę o terminowe sporządzenie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwe wprowadzenie danych statystycznych do systemu.

Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 14 października 2021 r., Dz.U.2021.1997) na wniosek lekarza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje potwierdzenie posiadania przez tego lekarza prawa do wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy. Art. 10 ust.1 ustawy wskazuje na WOMP właściwy „ze względu na miejsce jej [działalności w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi] wykonywania”.

Wynika to z potrzeby aktualizacji danych uprawnionego lekarza w prowadzonej przez Urząd Marszałkowski ewidencji uprawnionych lekarzy. Jest to konsekwencja zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

W ty celu udostępniamy do wykorzystania wzór wniosku z zawartą klauzulą RODO:

wzór wniosku o wydanie potw wpisu do ewidencji lek RODO

 

Do góry