COVID-19

Stronę tą utworzyliśmy dla przekazywania Państwu aktualności na temat pandemii COVID-19 z zakresu medycyny pracy, organizowania opieki zdrowotnej nad pracownikami w tym trudnym czasie, a także do zebrania naszych bieżących komunikatów dotyczących organizacji pracy naszego ośrodka w tych specyficznych warunkach.

Prosimy pamiętać, że w pierwszej kolejności obowiązują aktualne przepisy prawa, wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego .


Chrońmy siebie nawzajem !!!


Dla zainteresowanych osób podajemy również adres strony Polskiej Federacji Szpitali, udostępniającej link do przetłumaczonej na język polski wersji „Podręcznika prewencji i leczenia COVID-19”:
http://www.pfsz.org/2020/03/24/podrecznik-prewencji-i-leczenia-covid-19/