Jesteś tutaj:

Badania uczniów w 2024 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jako dysponent środków na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991, ze zm.) zakończył  konkurs ofert adresowany do podstawowych jednostek służby medycyny pracy dotyczący przeprowadzania w 2024 r. badań lekarskich (profilaktycznych) kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół o profilach zawodowych z terenu powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, żarskiego,  żagańskiego, krośnieńskiego i wschowskiego.

Oferta dotyczy badania uczniów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania mają na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (podst. prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. z 2019 r., poz.1651).

Poniżej udostępniamy podstawowe dokumenty dla prawidłowej organizacji i rozliczeń wykonanych badań uczniów:

 

Uwaga !

  1. Terminy badań należy ustalać zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025:
    https://ko-gorzow.edu.pl/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/
  2. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają informację o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów w 2024 r. i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
  3. Lekarze podstawowych jednostek służby medycyny pracy będą zobligowani do zweryfikowania narażeń opisanych w skierowaniach na badania, jeśli potrzeba to także poprzez przeprowadzenie wizytacji stanowisk praktycznej nauki zawodu i wykazania jakim czynnikom szkodliwym, uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia podlegać będą uczniowie poszczególnych kierunków nauczania w trakcie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie WOMP zastrzega sobie prawo weryfikacji powyższych danych.
  4. Bezpłatne badania   profilaktyczne  kandydatów   na   studia   wykonywane   będą   w  WOMP w Zielonej Górze właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
  5. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.

Zielona Góra, 18.06.2024

Do góry