Jesteś tutaj:

Potwierdzenia uprawnień do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 14 października 2021 r., Dz.U.2021.1997) na wniosek lekarza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje potwierdzenie posiadania przez tego lekarza prawa do wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy. Art. 10 ust.1 ustawy wskazuje na WOMP właściwy „ze względu na miejsce jej [działalności w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi] wykonywania”.

Wynika to z potrzeby aktualizacji danych uprawnionego lekarza w prowadzonej przez Urząd Marszałkowski ewidencji uprawnionych lekarzy. Jest to konsekwencja zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

W ty celu udostępniamy do wykorzystania wzór wniosku z zawartą klauzulą RODO:

wzór wniosku o wydanie potw wpisu do ewidencji lek RODO

 

Do góry