Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za rok 2020

Szanowni Państwo!
Przypominamy o obowiązku sporządzenia rocznych sprawozdań statystycznych MZ-35A i MZ 35B za rok 2020 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. 2019 poz. 2366).

Informujemy, iż sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej w terminie do 2 marca 2021 r., po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) zaczynając od informacji na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.

Konieczne jest terminowe sporządzenie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwe wprowadzenie danych statystycznych dom systemu.
Na stronie SSOZ znajdziecie Państwo ewentualne instrukcje wypełniania sprawozdań, choć ich forma wydaje się przejrzysta, co pozwala na intuicyjną obsługę formularzy.
Dla bezproblemowego wykonania sprawozdania sugerowane jest wykorzystanie przeglądarki Mozilla Firefox.

Uwaga:

Zgodnie z informacją z CSiOZ ostateczny termin sporządzenia sprawozdania 35A i 35B został przesunięty do 15. kwietnia 2021r.