Jesteś tutaj:

Walne zebranie oddziału PTMP w Zielonej Górze – 6 lipiec 2022 r.

Zarząd Oddziału PTMP w Zielonej Górze przypomina, że zgodnie z ustaleniami na ostatnim szkoleniu PTMP w dniu 27.04.2022r. zapraszamy na  Walne Zebranie Członków Oddziału w dniu 06.07.2022 r. godz. 11:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ulicy Batorego 71.

Zjazd zwołany jest w związku z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. Prosimy wszystkich Członków  Oddziału PTMP w Zielonej Górze o niezawodne przybycie w celu dokonania wyboru nowych przedstawicieli Oddziału PTMP w Zielonej Górze.

 

Agenda

Część I Aktualności w medycynie pracy

  1. „Zmiany w przepisach dotyczące badań kierowców” , Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski

 

Część II sprawozdawczo-wyborcza

  1. Wybory:
  • Prowadzącego zebranie
  • Komisji uchwał i wniosków
  • Komisji skrutacyjnej
  1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału (przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, komisji rewizyjnej)
  2. Wybory:
  • Zarządu Oddziału (sekretarza, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz członków Zarządu)
  • Komisji rewizyjnej
  • Delegata na Krajowy Zjazd PTMP

W przypadku braku kworum kolejny termin Wyborów ustala się na godzinę 11:30 w tym samym dniu.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe drogą mailową  na e mail: sekretariat@womp.zgora.pl lub telefoniczne pod nr tel. 068 328 48 00

 

UWAGA!

Skarbnik zielonogórskiego oddziału PTMP przypomina o uregulowaniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP składka od dnia 1.01.2018r. wynosić 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.

 

Przewodniczący

Oddz. PTMP w Zielonej Górze

lek. med. Roman Pilecki

Do góry