O nas ... >> Wprowadzenie

  

  

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze

zaprasza do udziału w Projekcie 

„Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” 

Projekt „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców 
Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” nr RPLB.06.07.00-08-0007/18 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 

Oś priorytetowa: 6 – Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 – Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy 

Logotypy programu finansowanego ze środków EFS, Programu Regionalnego

Kontakt / Informacja / Rejestracja: 

Zakład Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze 
ul. Dąbrówki 15 c, 65-096 Zielona Góra 
tel. 68 328 48 08, 68 328 48 09

W celu zwiększenia dostępności dla pacjentów korzystających ze świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach projektu, WOMP w Zielonej Górze wydłużył godziny pracy Zakładu Rehabilitacji (piątek do godz. 20.00) oraz soboty w godzinach: 9.00-13.00. 
Wykaz sobót pracujących Zakładu Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze dla pacjentów projektu w 2019 roku.:
- 26 stycznia 2019               - 16 lutego 2019
- 9 marca 2019                    - 13 kwietnia 2019
- 18 maja 2019                    - 8 czerwca 2019
- 13 lipca 2019                    - 3 sierpnia 2019
- 7 września 2019                - 12 października 2019
- 16 listopada 2019              - 7 grudnia 2019

   


 
 
   


   Z prawdziwą satysfakcją informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2011r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej części WOMP w Zielonej Górze.

  Przecięcia wstęgi dokonały Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz Posłanka na Sejm RP Bożenna Bukiewicz.

Tym samym zakończona została inwestycja rozbudowy i modernizacji WOMP. Projekt pod nazwą: „Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze” został zrealizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego” na lata 2007-2013. ... więcej tutaj

Nasz budynek zimową porą po zakończonej inwestycji rozbudowy i modernizacji .


   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w Zielonej Górze powstał 1 grudnia 1997r. z przekształcenia Przemysłowego Specjalistycznego ZOZ w Zielonej Górze.
   Zmiana ta wynikała przede wszystkim z wejścia w życie  Ustawy o służbie medycyny pracy - smp (tj.Dz.U z 2004 Nr 125, poz.1317).

  Ustawa ta zmieniła znacząco priorytety jakim służy smp w Polsce - ugruntowała jej profilaktyczny charakter, oddzielając od działalności leczniczej (poza rehabilitacją zawodową). Nowo powstałe WOMP-y otrzymały jednocześnie ściśle zdefiniowane zadania do wypełnienia.
   WOMP w Zielonej Górze kontynuuje wieloletnie tradycje w opiece profilaktycznej nad pracującymi a jednocześnie rozwija nowe formy działań prewencyjnych i prozdrowotnych w miejscu pracy (m.in. promocja zdrowia w miejscu pracy).
   Na stronie tej chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę oraz  efekty naszej dotychczasowej pracy.
 

     

 
Szanowni Państwo
,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przyjmuje i rozpatruje złożone skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1. Pisemnie na adres:
    Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy
    ul. Dąbrówki 15 c
    65-096 Zielona Góra
    sekretariat@womp.zgora.pl 
2. Osobiście od poniedziałku do piątku w sekre-
    tariacie WOMP, w godzinach od 8:00 do 14:00.
 

  Z ostatniej chwili ...

 


    WOMP i PTMP O. w Zielonej Górze zapraszają na szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy w dniu  11.04. 2019 r. 
... więcej tutaj


    Zapraszamy na seminarium dla psychologów transportu i medycyny pracy organizowane przez WOMP w Zielonej Górze wraz z Urzędem Marszałkowskim Wojew. Lubuskiego w dniu  28.03. 2019 r. 
... więcej tutaj


    UWAGA!!!
W dniu 29 marca 2019 r. mija termin na składanie sprawozdań rocznych MZ-35.

więcej tutaj...


   Od 1 stycznia 2019 r. WOMP prowadzi projekt w ramach RPO Lubuskie 2020 pt. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy”.
W ramach projektu Lubuszanie mogą korzystać w WOMP z kompleksowej rehabilitacji z powodu schorzeń z kręgu patologii zawodowych.


    UWAGA!!!
19.11.2018 r. zostały opublikowane wytyczne IMP w Łodzi dotyczące aktualizacji wskazówek do badań profilaktycznych oraz kryteriów zdrowotnych do pracy na wybranych stanowiskach.
Zgodnie z § 2. ust.4 rozp. MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (...) wytyczne te należy uwzględniać podczas badań profilaktycznych.

...więcej tutaj


    W listopadzie 2017 r.  WOMP w Zielonej Górze obchodził Jubileusz 20-lecia !!!
... więcej tutaj


    Z przyjemnością informujemy, że od października 2015 r. w WOMP w Zielonej Górze działa Pracownia Psychologiczna
... więcej tutaj


   Informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości wykonania badań laboratoryjnych w Laboratorium WOMP. Nasze Laboratorium wykonuje sprawnie i niedrogo najczęstsze ze zlecanych badań.
Cennik badań
... więcej o Laboratorium tutaj


   Informujemy o zmianach zasad kierowania pacjentów na rehabilitację uzasadnioną patologią zawodową. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z nową OFERTĄ naszego Zakładu rehabilitacji (aktualnie czynny w godzinach 7:00 - 19:00).
... więcej informacji tutaj

 
  Nasz Zakładu Rehabilitacji wzbogaca się sukcesywnie w nowe aparaty do fizykoterapii. 
Do dyspozycji naszych pacjentów oddajemy kolejne urządzenia poszerzające nasze możliwości terapeutyczne (np. aparat do  mikroprądów MENS, wysoka komora do masażu wirowego, pneumatyczny drenaż limfatyczny). 
Oferujemy także pomoc z zastosowaniem metody Kinesiologytaping (w ramach patologii zawodowej lub odpłatnie). 
Zapraszamy !           ... więcej tutaj


 

  Co szczególnie warto zobaczyć:

Nasz Zakład Rehabilitacji

Nasze Laboratorium
Szkolenia i spotkania
Wzory druków
Schemat postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej
Ostatnie akty prawne w medycynie pracy
Nasze programy promocji zdrowia
Prawa i obowiązki pacjenta WOMP

Jesteśmy obecni również w
Biuletynie Informacji Publicznej