Prawo >> wykaz ostatnich aktów prawnych dotyczących medycyny pracy (i nie tylko)

 


(akty prawne z 2018 r. - począwszy od najnowszych, ostatnia aktualizacja 23.12.2018 r.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali
Dziennik Ustaw z 30 listopada 2018, poz. 2240

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw z 28 listopada 2018, poz. 2219

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dziennik Ustaw z 23 listopada 2018, poz.2190

USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera
Dziennik Ustaw z 15 listopada 2018 poz.2150

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Dziennik Ustaw z 14 listopada 2018 poz.2142

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Dziennik Ustaw z 14 listopada 2018 poz.2140

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
Dziennik Ustaw z 2 listopada 2018 poz.2090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Dziennik Ustaw z 23 października 2018 poz.2027

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
Dziennik Ustaw z 9 października 2018 poz.1940

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
Dziennik Ustaw z 9 października 2018 poz.1938

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
Dziennik Ustaw z 3 października 2018 poz.1887

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Dziennik Ustaw z 2 października 2018 poz.1878

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Dziennik Ustaw z 1 października 2018 poz.1868

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dziennik Ustaw z 13 września 2018 poz.1772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty
Dziennik Ustaw z 9 lipca 2018 poz.1319

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dziennik Ustaw z 4 lipca 2018 poz.1286

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dziennik Ustaw z 18 czerwca 2018 poz.1168

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity)
Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2018 poz.1155

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
Dziennik Ustaw z 13 czerwca 2018 poz.1139

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
Dziennik Ustaw z 22 maja 2018 poz.970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej
Dziennik Ustaw z 18 maja 2018 poz.941

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
Dziennik Ustaw z 15 maja 2018 poz.903

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie badań psychofizjologicznych w Służbie Ochrony Państwa
Dziennik Ustaw z 26 kwietnia 2018 poz.794

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Dziennik Ustaw z 20 kwietnia 2018 poz.753

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept
Dziennik Ustaw z 17 kwietnia 2018 poz.745

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Ustaw z 5 kwietnia 2018 poz.673

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw z 30 marca 2018 poz.641

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
Dziennik Ustaw z 27 marca 2018 poz.619

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dziennik Ustaw z 26 marca 2018 poz.617

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Dziennik Ustaw z 26 marca 2018 poz. 616

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)
Dziennik Ustaw z 12 marca 2018 poz.511

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
Dziennik Ustaw z 9 marca 2018 poz.505

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych
Dziennik Ustaw z 2 marca 2018 poz.469

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
Dziennik Ustaw z 9 lutego 2018 poz. 345

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dziennik Ustaw z 8 lutego 2018 poz. 331 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów
Dziennik Ustaw z 24 stycznia 2018 poz. 213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej
Dziennik Ustaw z 24 stycznia 2018 poz. 212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
Dziennik Ustaw z 23 stycznia 2018 poz. 190

USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2018 poz. 168

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2018 poz. 160 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zaka?nych u ludzi
Dziennik Ustaw z 18 stycznia 2018 poz. 151 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dziennik Ustaw z 12 stycznia 2018 poz. 108 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali
Dziennik Ustaw z 9 stycznia 2018 poz. 48

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Dziennik Ustaw z 9 stycznia 2018 poz. 47