Aktualności  >> Sprawozdania statystyczne MZ-35A i MZ-35B

 
  
Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za rok 2018

Szanowni Państwo.
Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych MZ-35A i MZ 35B za rok 2018 zgodnie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz „Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018” stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017r. poz. 2471). 

Uprzejmie informujemy, ze sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej w terminie do 29 marca 2019 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) po wcześniejszym zalogowaniu się poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującej się na stronie www.csioz.gov.pl .
Proszę o terminowe sporządzenie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwe wprowadzenie danych statystycznych dom systemu.

 

Ostateczny termin elektronicznego przekazania danych statystycznych dla druków MZ-35 określony został przez CSIOZ na dzień 29 marca 2019 r.