Aktualności  >> Jubileusz WOMP w Zielonej Górze

 
   Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że ...nasz Ośrodek ma już 20 lat!!!

   W dniu 30.11.2017. obchodziliśmy uroczyście nasz 20-ty Jubileusz. W przestronnej Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze spotkali się pracownicy (obecni i byli) oraz wszyscy sympatycy WOMP w Zielonej Górze. Spotkanie uświetnili przedstawiciele najwyższych władz województwa: Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch. 

   W gronie "sympatyków" naszego ośrodka znaleźli się Dyrektorzy innych polskich WOMP-ów, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Dyrektorzy innych lubuskich placówek ochrony zdrowia, przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej i Izby Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie było zorganizowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W części uroczystej wysłuchaliśmy przemówień gości. Pani Marszałek zwróciła uwagę na rolę, jaką przez te lata wypełniał zielonogórski WOMP, dbając o zdrowie pracujących Lubuszan. 

   Pięciu pracowników WOMP w Zielonej Górze zostało nagrodzonych za dotychczasowe zaangażowanie. Wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, a także odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP - Srebrne Krzyże Zasługi oraz Złote Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczone zostały następujące osoby:

  • Bożenna Telec - dyrektor WOMP,

  • Henryka Piestrzyńska - kierownik Poradni Laryngologicznej,

  • Elżbieta Szyszymar - pielęgniarka koordynująca,

  • Anna Wieliczko - kierownik Poradni Okulistycznej,

  • Roman Pilecki - kierownik Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego.

(Zdjęcia autorstwa Krzysztofa Kubasiewicza, dostępne wraz z innymi na stronie:
http://lubuskie.pl/news/22311/806/Zielonogorski-WOMP-ma-20-lat )

   W drugiej części przedstawione zostały również informacje o nowych inicjatywach prozdrowotnych w Województwie Lubuskim, kierowanych także do lubuskich pracowników.
W panelu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” omówione zostały cele, zasady organizacyjne i możliwości dostępu do programów profilaktycznych współfinansowanych ze środków EFS. 

   Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie, że zechcieliście Państwo uczcić z nami ten dzień!